Podstrona: Materiały do pobrania / Wizytówka pracownika PRz / Zasady przygotowywania prac zaliczeniowych

Materiały do pobrania

Zasady przygotowywania prac zaliczeniowych

ZASADY PRZYGOTOWANIA PRACY ZALICZENIOWEJ

 

 • Pracę zaliczeniową proszę napisać w formacie A4, stosując następujące marginesy: górny i dolny - 2,5 cm, prawy i lewy - 2,5 cm.
 • Praca zaliczeniowa powinna liczyć od 8 do 12 stron maszynopisu (minimum 20000 znaków bez spacji i przypisów).
 • Treść pracy proszę napisać w edytorze WORD, czcionką Times New Roman 12 pkt, zachowując dla wszystkich akapitów 1 wiersz odstępu między wierszami.
 • Tytuł pracy proszę napisać pogrubioną czcionką Times New Roman 14 pkt.
 • Pod tytułem proszę umieścić streszczenie pracy (od 8 do10 linijek) - czcionka Times New Roman 10 pkt.
 • Wszystkie rysunki, wykresy i tabele proszę umieścić bezpośrednio w tekście lub wypełniać nimi całe strony z opisem umieszczonym bezpośrednio pod nimi.
 • Numery i tytuły rysunków, wykresów oraz tabel należy umieścić zgodnie z zasadami podanymi w Zaleceniach dotyczących redakcji prac dyplomowych przygotowywanych do obrony na Wydziale Zarządzania i Marketingu PRz (wytyczne na stronie internetowej Wydziału).
 • Wykaz literatury, jedynie cytowanej w pracy, proszę umieścić w porządku alfabetycznym na końcu pracy.
 • Dla całego tekstu pracy proszę stosować przypisy dolne o numeracji ciągłej - czcionką Times New Roman 10 pkt (praca pozbawiona przypisów nie zostanie oceniona).
 • Strony pracy należy ponumerować w prawym dolnym rogu.
 • Na stronie tytułowej pracy proszę podać Imię i Nazwisko Autora, symbol Wydziału oraz rok studiów i numer albumu Autora.
 • Teksty prac nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte i ocenione.

 

 Struktura pracy zaliczeniowej

 

Jan Kowalski

WZ, I ZZ-DL, nr 204202

 

SKUTECZNE ZARZĄDANIE KRÓTKOTERMINOWYMI FINANSAMI

(wyśrodkowane, czcionka 14 pkt, pogrubiona)

 

Streszczenie – opis materiału zawartego w pracy – 8 do 10 linijek – czcionka 10 pkt.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Wstęp/Wprowadzenie (tytuł punktu czcionka 12 pkt. pogrubiona)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx[1]

 

 1. Punkt pierwszy (tytuł punktu czcionka 12 pkt. pogrubiona)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 • Podpunkt pierwszy (tytuł podpunktu czcionka 12 pkt.)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Podsumowanie/Zakończenie

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Bibliografia (Wykaz literatury, jedynie cytowanej w pracy, umieszczony w porządku alfabetycznym)

 

 

 

 

[1] Przypisy (zgodnie z zasadami zawartymi w Zaleceniach dotyczących redakcji prac dyplomowych przygotowywanych do obrony na Wydziale Zarządzania PRz) – czcionka 10 pkt.

Powrót do listy

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję